کودک

 

 

[ پنجشنبه 1393/04/12 ] [ 21:25 ] [ مردمک ] [ ]

شاسی طرحدار

[ یکشنبه 1391/07/16 ] [ 10:48 ] [ مردمک ] [ ]

هنر عکاسی منظره

هنر عکاسی منظره

ادامه مطلب

[ شنبه 1391/05/07 ] [ 10:54 ] [ مردمک ] [ ]

ترفندهای عكاسی


ترفندهای عكاسی مستند و خیابانی

ادامه مطلب

[ شنبه 1390/04/11 ] [ 10:46 ] [ مردمک ] [ ]

پانورما

عکاسی پانورمابا روش عکاسي پانورمايي مي شود از محيط اطراف با زاويه ديد 360 در 180 درجه عکس گرفت.

ادامه مطلب

[ شنبه 1390/04/11 ] [ 10:41 ] [ مردمک ] [ ]